Hälla naturreservat

Om Hälla naturreservat kan man läsa på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida ”Där Görälven och Fulan möts startar Västerdalälven. Den allra första sträckan består av det natursköna Hälla naturreservat. Området sträcker sig sju kilometer längs älven och innefattar ett 40-tal öar, artrika strandbrinkar och skogar. Det här är ett för Sverige ovanligt och märkligt landskap som kallas flätflod.”