Rastplats norr om Jerusalemfararnas Nås

Vid Västerdalsälven norr om Nås hittar man en av Trafikverkets gamla rastplatser. Den är lite svår att upptäcka men ändå inte, bara man inte har alltför bråttom. Rastplatsen består av en stor långsträckt grusplan med välklippta gräsmattor som gränsar mot Västerdalälven.